CHANCE ®

1. Ținuturile pentru pereții unei excavații, Brașov

Pentru asigurarea stabilității excavației necesare realizării unei unități locative și de agrement din județul Brașov, s-au executat lucrări de țintuire cu ancore elicoidale Chance®.
În urma săpăturilor executate, pereții excavației aveau înăltimea maximă de 14.00 m și o lătime variabilă, cu o suprafață totală de 310 m².
Ancorele elicoidale Chance® sunt de tip SS150, cu lungime de 6.58 m (1 segment de vârf cu trei elice portante, 1 segment intermediar cu trei elice și o extensie simplă).
image2image2image2

2. Taluz țintuit cu ancore Chance ® – Palatul de Justiție Iași

Pentru execuția Palatului de Justiție din Iași, a fost necesară realizarea unei excavații pentru aducerea terenului la cota din proiect. În urma evaluării surselor de risc, care pot conduce la afectarea vecinătăților, s-a adoptat o soluție de țintuire a pereților excavației cu ancore Chance®. Suprafața peretelui a fost protejată cu un strat de mortar torcretat cu o grosime 10 cm.
Au fost montate un număr de 90 de ancore Chance®, iar perioada de desfăsurare a execuției lucrărilor a fost 20 de zile
image2image2

3. Fundarea unui turn GSM pe micropiloți CHANCE®

Având în vedere caracterul instabil al versantului pe care urma să fie amplasat un turn GSM, s-a adoptat soluția unor fundații de adâncime, pe micropiloți Chance®.
Fundația pentru susținerea turnului, tip “tripod”, este alcatuită pe soluția de fundații izolat elastice legate între ele prin grinzi de rigidizare. Sub fiecare fundație izolată sunt dispuși simetric câte 9 micropiloți Chance® de tip SS175, la o distanță de 1,56 m interax unul față de celălalt, având lungimea de 7,80 m.
Micropiloții de tip Chance®, au rol atât de stabilizare cât și rol de preluare și transmitere a încărcărilor provenite de la turn și de la construcțiile anexe, la terenul de fundare.
Au fost instalați în total un număr de 27 de micropiloți Chance® la adâncimea de 7.80 m în trei zile de la predarea amplasamentului.
image2image2image2

4. Fundații pe micropiloți CHANCE® pentru echipamente de monitorizare

S-a dorit executarea fundațiilor pentru echipamentele de monitorizare a traficului de materiale radioactive, amplasate la Poarta 7 a Portului Constanța.
Având în vedere stratificația terenului pe care vor fi amplasate echipamentele, s-a recurs la realizarea de fundații indirecte, pe micropiloți Chance®, aceștia având rol atât de stabilizare cât și rol de preluare și transmitere a încărcărilor provenite de la echipamente și stâlpi de protecție, la terenul de fundare.
Au fost instalați în total un număr de 25 de micropiloți Chance®, în trei zile de la predarea amplasamentului.
image2image2