GEO5

geo5

Caracteristicile suitei de programe GEO5

Suita de programe GEO5 este proiectată pentru rezolvarea diverselor probleme geotehnice. Aplicațiile GEO5 sunt integrate, permițând ca rezultatele unei analize să poată fi folosite de un alt program. Această posibilitate extinde gama de probleme ce pot fi analizate, îmbunătăținând acuratețea și economisind timp. Programele GEO5 sunt realizate conform standardelor și practicilor din mai multe țări. Toate analizele permit verificarea structurii conform teoriei stărilor limită sau a factorului de siguranță. Orice coeficient de reducere, coeficient de analiză, etc. poate fi setat manual de utilizator. GEO5 este realizat conform Eurocod 7 (EN 1997-1) și LRFD (standardul AASHTO). Programele permit folosirea tuturor abordărilor de calcul, a factorilor parțiali standard sau definiți de utilizator pentru toate situațiile de proiectare.

Descarcă demo

Vezi oferta de preț

Vezi tutoriale

Vezi ghid

Logo-terenTeren
 
• Generarea modelului digital al terenului prin introducerea de puncte, limite și foraje
• Importare-exportare în format TXT sau DXF și măsurători geodezice
• Calculul volumului excavațiilor sau a rambleului
• Definirea simplă a structurilor și a clasificării pământului
• Modelarea stratificației geotehnice folosind foraje
• Modelarea nivelului pânzei freatice
• Interfață grafică 3D ușor de utilizat, desenarea liniilor de contur
• Exportarea datelor în alte programe GEO5
• Task manager pentru programele GEO5

StabilitateTaluzStabilitatea taluzului
 
• Analiza de verificare poate fi realizată conform EN 1997-1, abordarea clasică
(stări limită, factor de siguranță)
• Introducerea simplă a terenului și a geometriei stratificației
• Bază de date a pământurilor încorporată
• Optimizare rapidă și de încredere a suprafețelor de alunecare circulare și poligonale
• Orice tip de suprasarcină (bandă, trapezoidală, încărcare concentrată)
• Orice tip de ancoraje, geo-armături
• Prezența apei modelată prin nivelul piezometric sau folosind presiunea din pori
• Analiză rapidă
• Efectele seismului
• Analiza folosind parametrii totali sau efectivi ai pământurilor
• Pot fi definite restricții ale optimizării suprafeței de alunecare
• Importare și exportare DXF

StabilitateRocaStabilitatea masivului de rocă
 
• Alunecarea în lungul suprafețelor de alunecare drepte sau poligonale
• Modele de materiale, incluzând Mohr-Coulomb, Hoek-Brown și Barton-Bandis
• Planuri line, accidentate sau în trepte ale suprafeței de alunecare
• Introducerea simplă a geometriei
• Orice tip de ancoraj și suprasarcină (bandă, trapezoidală, liniară)
• Modelarea apei din îmbinare și fisurile din tensiune
• Modelarea efectelor seismului

ProiectareStructuriSprijinProiectarea pereților de sprijinVerificareStructuriSprijinVerificarea pereților de sprijin

 
• Modelarea cu acuratețe a comportamentului structurii în timpul construcției folosind metoda analizei elastoplastice neliniare
• Introducerea simplă a geometriei (pereți din piloți, pereți mulați, palplanșe, etc.)
• Mediul stratificației generale a pământului
• Analiza structurilor de sprijin (ancorată, sprijinită și neancorată)
• Orice tip de ancoraj și suprasarcină (bandă, trapezoidală, concentrată)
• Modelarea apei în fața și în spatele structurii
• Verificarea stabilității interne a ancorajului
• Personalizarea completă a terenului din spatele structurii
• Efectele seismului (Mononobe-Okabe, Arrango)
• Înfășurătoarea forțelor interne pentru faze individuale de construcție
• Verificarea stabilității externe a peretelui folosind programul Stabilitatea Taluzului

PilotiPiloți
 
• Analiza capacității portante verticale (Tomlinson, NAVFAC DM 7.2, Metoda tensiunilor
efective)
• Analiza tasărilor, curba încărcare-deformație (Poulos, Masopust)
• Calcularea curbei încărcare-deformație prin metoda resortului (FEM)
• Analizele de verificare pot fi realizate conform EN 1997-1 sau abordările clasice (stare
limită, factor de siguranță)
• Considerarea influenței tehnologiei
• Diferite forme ale secțiunii transversale (rectangulară, secțiune I, etc)
• Posibilitatea schimbării diametrului circular cu adâncimea
• Determinarea coeficientului de pat din jurul pilotului conform Vesic, Mattlock și Rees,
CSN sau introducerea de către utilizator
• Frecarea negativă
• Proiectarea secțiunilor de beton armat (EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS,
ACI, GB, SNIP, CSN)

Fundații de suprafață
 
• Capacitatea portantă verticală și orizontală (EN 1997-1, IS, Brinch-Hansen…)
• Analiza tasărilor conform diverselor teori
• Analizele de verificare pot fi realizate conform EN 1997-1, LRFD sau conform abordării
clasice (starea limită, factor de siguranță)
• Proiectarea betonului armat (EN 1992 (EC2), CSN, BS, PN, IS, ACI, GB, SNIP)
• Formele fundației – centrică, exentrică, fundație continuă, circulară, etc.
• Proiectarea automată a fundației este opțională
• Mediul stratificației generale a pământului
• Modelarea pernelor de balast
• Analiza fundațiilor pe teren drenat, nedrenat sau rocă

Zid beton armat Zid de greutate Culee

Zid prefabricat Zid de gabioane Zid din zidărie
 
• Analizele de verificare pot fi realizate conform EN 1997-1, LRFD sau conform abordării
clasice (starea limită, factor de siguranță)
• Analiza stabilității interne (răsturnare, alunecare, capacitate portantă)
• Proiectarea betonului armat (EN 1992 (EC2), CSN, BS, PN, IS, ACI, GB, SNIP)
• Bază de date a pământurilor încorporată
• Orice tip de suprasarcină (bandă, trapezoidală, încărcare concentrată)
•Modelarea prezenței apei în fața sau în spatele structurii, a apei sub presiune
• Diverse tipuri ale presiunii în fața structurii (în repaos, pasivă …)
• Efectele seismului (Mononobe-Okabe, Arrango)
• Verificarea stabilității externe folosind programul Stabilitatea Taluzului
• Analiza capacității portante a terenului de fundare folosind programul Fundații de suprafață

Zid de pământ stabilizat mecanic
 
• Bază de date a geoarmăturilor încorporată (geogrile)
• Diversuri tipuri de taluzuri: blocuri prefabricate la fața zidului, taluz simplu.
• Verificarea stabilității interne – alunecarea masivului pe geoarmătură, rezistența la rupere sau smulgere a geoarmăturii
• Verificarea stabilității globale pentru suprafețe circulare de alunecare (Bishop, Spencer)

Taluzuri țintuite
 
• Analiza de verificare poate fi realizată conform EN 1997-1, LRFD sau conform abordării clasice (starea limită, factor de siguranță)
• Orice tip de suprasarcină (bandă, trapezoidală, încărcare concentrată)
• Analiza stabilității interne (răsturnare, alunecare, capacitate portantă)
• Efectele seismului (Mononobe-Okabe, Arrango)
• Verificarea stabilității externe folosind programul Stabilitatea Taluzului

Tasarea
 
• Analiza conform teoriilor de tasare (Janbu, Buisman, Soft soil, folosirea indicelui și coeficientului de compresiune, tasarea secundară conform Lade)
• Reducerea zonei afectate conform teoriei rezistenței structurale prin procentul de tensiune geostatică sau pământ incompresibil
• Analiza tasării folosind modulul Edometric, specificând curba de încărcare edometrică
• Orice tip de suprasarcină (bandă, trapezoidală, încărcare concentrată)

Piloți CPT
 
• Analiza capacității portante a pilotului folosind CPT
• Standarde și teorii EN 1997-2, NEN 6743, LCPC (Bustamante), Schmertmann
• Importarea testelor CPT în format TXT, gINT sau standard NEN
• Influența frecării negative
• Calcularea curbei încărcare – tasare

Grup de piloți
 
• Analiza grupului de piloți (raft foundations, pile cap)
• Analiza unui grup de piloți folosind metoda resorturilor (FEM)
• Posibilitatea de calcul automat a rigidității resortului folosind parametrii pământului
• Analiza capacității portante a grupului de piloți în pământuri necoezive (NAVFAC, Tensiuni efective, CSN)
• Analiza tasărilor grupului de piloți în pământuri coezive folosind o fundație fictivă
• Calculul curbei încărcare – tasare a grupului de piloți în pământuri necoezive

Grinda
 
• Modelul Winkler – Pasternak (parametrii pământului C1, C2)
• Calculul constantelor din caracteristicile de deformație ale straturilor pământului
• Tipurile de încărcări includ forțe, moment, încărcări uniform distribuite și trapezoidale
• Orice număr de cazuri de încărcare și combinații
• Generarea automată a combinațiilor conform EN 1990

FEM
 
Programul poate modela o gamă largă de probleme geotehnice, inclusiv tasarea terenului, stabilitatea taluzului, excavații, grinzi de fundare, etc.
• Modele de material (modelul liniar elastic, modelul liniar elastic modificat, modelul Mohr-Coulomb, modelul Drucker-Prager, modelul Cam Clay)
• Generare automată a rețelei de discretizare, corectarea modelului geometric
• Generarea automată a condițiilor de capăt
• Grinzi și elemente de contact
• Ancoraje, geotextile, georețele
• Suprasarcina (uniform distribuită, trapezoidală)
• Analiza de stabilitate bazată pe teoria reducerii coeziunii și unghiului de frecare

Placa
 
Programul realizează analiza tălpii fundației și a radierilor de orice formă
• Generarea automată a rețelei de discretizare, cu o îndesire a acesteia în jurul punctelor sau a liniilor
• Modelarea terenului de fundare de sub placă
• Introducerea ușoară a grinzilor folosind parametrii secțiunii transversale
• Forțe și încărcări de deformare
• Orice număr de cazuri de încărcare
• Generarea automată a combinațiilor (EN 1990)
• Determinarea armăturii necesare preluării momentului încovoietor și al forței tăietoare

Tunel*
 
• Două opțiuni pentru modelarea sprijinirii cu elemente tip grindă
• Corecțiile topologice și generarea rețelei de discretizare sunt realizate automat
• Orice număr de etape de construcție
• Folosirea unui factor de relaxare pentru modelarea comportamentului 3D al masei de pământ în timpul excavației (realizarea secvențială a tunelului)
• Reprezentarea grafică a distribuției forțelor interne din părțile active ale sprijinirii

Fluxul de apă*
 
Modulul realizează analiza stării de echilibru a apei ce curge prin masa de pământ.
• Posibilitatea reprezentării interfețelor parțial permeabile (contacte) și grinzi
• Reprezentarea distribuției presiunii porilor, a vitezelor de curgere și a nivelului apei subterane
• Modelul logaritmic – liniar și modelul Van Genuchten