Drenuri Sifon ®

1. Complex monumental Râpa Galbenă , Iași

Datorită prezenței pânzei de apă freatică la adâncimi de – 2 ÷ – 2,5 m, monumentul arhitectural Râpa Galbenă Iași a suferit în ultimii ani degradări importante. Pentru îndepărtarea cauzelor ce au dus la aceste degradări s-a realizat o rețea de drenuri sifon® care a coborât pânza de apă freatică până la adâncimea
de 10 m.
Rețeaua este monitorizată printr-un sistem automat de citire a poziției pânzei de apă freatice pe toată lungimea ei.
image2image2

2. DN 17 Ilișești Suceava

Pe DN 17 (E576) Gura Humorului – Suceava, între km 233+084 – 235+081, la ieșirea din localitatea Ilișești, s-au proiectat și executat 272 de drenuri sifon, grupate în 16 rețele, în imediata vecinătate a sistemului rutier.

image2image2

3. Malul cu flori – Pucheni Dâmbovița

La începutul anului 2010, în urma precipitațiilor și topirii zăpezilor, s-au declanșat grave alunecări de teren pe o suprafață totală de aproximativ 2 km2. Aceste alunecări au afectat DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni, care a devenit total impracticabil, și au blocat pârâul Valea Largă aflat la baza versantului.
Pentru eliminarea principalei cauze ce a dus la instabilitatea versantului, a fost necesară realizarea unor sisteme de drenaj cu drenuri sifon®, care să intercepteze cât mai mult din scurgerea subterană. Drenajul a fost realizat până sub planurile de alunecare, în general sub adâncimea de 8,00 m față de cota terenului natural.

image2image2

4. Stăuceni

– Botoșani

Drumul național 29D a cialis online pharmacy forum fost afectat de alunecări succesive de teren de o perioadă mai lungă de timp, pe un tronson de 150 ml, km 6+290 și 6+440. europe meds online buy cialis Pentru coborârea pânzei de apă freatică până la the difference between viagra and cialis adâncimea de canada viagra 8,50-11,00 m față de CTA, s-au executat două rețele de drenuri sifon®, una în amonte de drum compusă din 16 drenuri și una în aval având 15 drenuri.
image2image2